Əsas / Honey - M

Honey - M

Artikul:
OMG0005
Fosforun iz elementlərlə kombinə edilib ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş halı olan HONEY-M, çiçək hazırlığında bitkinin ən əhəmiyyətli köməkçilərindən biridir. Xüsusi şelatı sayəsində bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti yüksək olan HONEY-M maye fosfor kimi həm yarpaq tətbiqetmələri, həm də damcı suvarma sistemi ilə uğurlu nəticələr almağınızı təmin edir.
İstifadə edildiyi bitkilərdə parlaq çiçək formalaşması, güclü çiçək saplağı, sıx tozcuq miqdarı prosesində birbaşa təsirlidir. Eyni zaman- da çiçək və meyvə tökülmələri ilə uzunsov meyvə əmələgəlmə ehtimalını minimuma endirir.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество: