Əsas / Şanlı F1

Şanlı F1

Artikul:
XT0002
Bitki özəllikləri Beit Alpha sortlu xiyar, orta güclü bitki, tək meyvəli, xırda yarpaqlı, buğum araları qısa, çox yüksək məhsuldarlıqlıdır. IR: Px, Pcu, CVYV.
Meyvə özəllikləri Tünd yaşıl rəngli, sərt və çox keyfiyyətli, 16-18 sm uzunluqludur.

Yetişdirmə dövrü Yay.

Yetişdirmə yeri Açıq tarla.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество: