Geri qaytarma siyasəti

 • Beynəlxalq idxal-ixrac əməliyyatlarında məhsulun (yükün) geri qaytarılması məsələsi tərəflər arasında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq öncədən müqavilədə öz əksini tapır. Satıcı bilərəkdən keyfiyyətsiz məhsulu (yükü) alıcıya satdığı halda hüquqi məsuliyyət daşıyır:

  1. Əgər məhsulun nöqsanları Satıcı tərəfindən öncədən müqavilədə qeyd olunmayıbsa, onda Alıcı Satıcıdan aşağıda göstərilən hərəkətlərdən birini tələb edə bilər:
   • qiymətin aşağı salınması;
   • nöqsanların Satıcı tərəfindən ödənişsiz mümkün qədər tez aradan qaldırılması;
   • Alıcının nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı xərclərini Satıcı tərəfindən ödənilməsi.
  2. Əgər bu hallar mümkün olmazsa, Alıcı aşağıda qeyd olunan addımlardan birini ata bilər:
   • Alqı-satqı müqaviləsindən imtina etmək və ödənişin geri qaytarılmasını tələb etmək;
   • Məhsulun (yükün) müqavilənin tələblərinə uyğun məhsulla (yüklə) əvəz edilməsi.

  Bizim platforma bu idxal-ixrac əməliyyatının iştirakçısı olmadığı üçün Satıcının məsuliyyətsizliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Platformanın rəhbərliyi məsuliyyətsiz Satıcının məhsullarını platformadan heç bir izahat vermədən sildirə bilər.

 • Ölkə rezidentləri tərəfindən topdan satış əməliyyatlarında məhsulun (yükün) geri qaytarılması məsələsi tərəflər arasında Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq öncədən müqavilədə öz əksini tapır. Satıcı bilərəkdən keyfiyyətsiz məhsulu (yükü) alıcıya satdığı halda hüquqi məsuliyyəti daşıyır:

  1. Əgər məhsulun nöqsanları Satıcı tərəfindən öncədən müqavilədə qeyd olunmayıbsa, onda Alıcı Satıcıdan aşağıda göstərilən hərəkətlərdən birini tələb edə bilər:
   • qiymətin aşağı salınması;
   • nöqsanların Satıcı tərəfindən ödənişsiz mümkün qədər tez aradan qaldırılması;
   • Alıcının nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı xərclərini Satıcı tərəfindən ödənilməsi.
  2. Əgər bu hallar mümkün olmazsa, Alıcı aşağıda qeyd olunan addımlardan birini ata bilər:
   • Alqı-satqı müqaviləsindən imtina etmək və ödənişin geri qaytarılmasını tələb etmək;
   • Məhsulun (yükün) müqavilənin tələblərinə uyğun məhsulla (yüklə) əvəz edilməsi.

  Bizim platforma bu idxal-ixrac əməliyyatının iştirakçısı olmadığı üçün Satıcının məsuliyyətsizliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Platformanın rəhbərliyi məsuliyyətsiz Satıcının məhsullarını platformadan heç bir izahat vermədən sildirə bilər.

 • Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, alıcı aldığı maldan imtina edib ödədiyi pulu geri aşağıdakı hallarda tələb edə bilər:

  • mal keyfiyyətsız olduqda;
  • alınan mal forması, ölküləri, fasonu, rəngi və komplektasiyasına görə uyğun gəlmədikdə;
  • satıcı tərəfindən mal haqqında tələb olunan və düzgün məlumatın verilməməsi.

  Alınan malda nöqsanlar üzə çıxarsa alıcı, aşağıda qeyd olunan tələbləri irəli sürə bilər:

  • malın eyni markaya və ya modelə dəyişdirilməsini;
  • malın buna oxşar, lakin digər markada və ya modeldə olan mala, alış qiymətinın yenidən hesablanması şərtilə dəyişdirilməsini; 
  • alış qiymətinin aşağı salınmasını;
  • nöqsanların ödənişsiz aradan qaldırılması və ya aradan qaldırılması üçün xərclərin qarşılanması;
  • alqı-satqı müqaviləsindən imtina etmək və pulun tam geriyə ödənilməsini tələb etmək. 

  Malın geri qaytarılması aşağı şərtlər olduqda mümkündür:

  1. Əgər mal geri qaytarılmayan və dəyişdirilməyən mallar siyahısında yoxdursa;
  2. Mal istifadə olunmayıbsa.
  3. Mal əla vəziyyətdə olduğu və görünüşü, qablaşdırılması, etiketi, plombı əla qalıbsa.
  4. 14 gündən az vaxt keçibsə;
  5. Əgər kassa çeki mövcuddursa;
  6. Mal alıcı tərəfindən baxışın keçirilməsi və malın geri qaytarılması haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün mağazaya qaytarılmalıdır.

  Bizim platforma Satıcı ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə və tələblərinə uyğun olaraq istehlakçının marağının qorunması üçün Satıcıdan qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirilməsini tələb edə bilər. Əgər Satıcı bu tələbləri yerinə yetirməzsə, platformanın rəhbərliyi onunla bağlı məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilər. 

  Bizim platforma Satıcının məsuliyyətsizliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Platformanın rəhbərliyi məsuliyyətsiz Satıcının mallarını platformadan heç bir izahat vermədən sildirə bilər.

   

 • Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, alıcı aldığı maldan imtina edib ödədiyi pulu geri aşağıdakı hallarda tələb edə bilər:

  • mal keyfiyyətsız olduqda;
  • alınan mal forması, ölküləri, fasonu, rəngi və komplektasiyasına görə uyğun gəlmədikdə;
  • satıcı tərəfindən mal haqqında tələb olunan və düzgün məlumatın verilməməsi.

  Alınan malda nöqsanlar üzə çıxarsa alıcı, aşağıda qeyd olunan tələbləri irəli sürə bilər:

  • malın eyni markaya və ya modelə dəyişdirilməsini;
  • malın buna oxşar, lakin digər markada və ya modeldə olan mala, alış qiymətinın yenidən hesablanması şərtilə dəyişdirilməsini; 
  • alış qiymətinin aşağı salınmasını;
  • nöqsanların ödənişsiz aradan qaldırılması və ya aradan qaldırılması üçün xərclərin qarşılanması;
  • alqı-satqı müqaviləsindən imtina etmək və pulun tam geriyə ödənilməsini tələb etmək. 

  Malın geri qaytarılması aşağı şərtlər olduqda mümkündür:

  1. Əgər mal geri qaytarılmayan və dəyişdirilməyən mallar siyahısında yoxdursa;
  2. Mal istifadə olunmayıbsa.
  3. Mal əla vəziyyətdə olduğu və görünüşü, qablaşdırılması, etiketi, plombı əla qalıbsa.
  4. 14 gündən az vaxt keçibsə;
  5. Əgər kassa çeki mövcuddursa;
  6. Mal alıcı tərəfindən baxışın keçirilməsi və malın geri qaytarılması haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün mağazaya qaytarılmalıdır.

  Bizim platforma Satıcı ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə və tələblərinə uyğun olaraq istehlakçının marağının qorunması üçün Satıcıdan qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirilməsini tələb edə bilər. Əgər Satıcı bu tələbləri yerinə yetirməzsə, platformanın rəhbərliyi onunla bağlı məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilər. 

  Bizim platforma Satıcının məsuliyyətsizliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Platformanın rəhbərliyi məsuliyyətsiz Satıcının mallarını platformadan heç bir izahat vermədən sildirə bilər.