Kredit və lizinq

Hörmətli sahibkarlar, fermerlər və aqrar müəssisə rəhbərləri !

Yerli və xarici sahibkar və şirkətlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının genişləndirilməsi, satışın stimullaşdırılması və ticarət dövriyyəsinin artması məqsədi ilə 2024-ci ildən başlayaraq yerli və xarici banklar, qeyri-bank kredit təşkilatları, lizinq şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni maliyyə xidmətlərimiz təklif olunacaq:


 

İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARININ VƏ TİCARƏTİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Yerli və xarici banklarla əməkdaşlıq çərçivəsində, bizim platforma yerli və xarici sahibkar və fermerlərə, aqrar şirkət və müəssisələrə, idxal və ixrac şirkətlərinə ticarətin  və idxal-ixrac əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə "Elektron idxal/ixrac krediti" onlayn xidmətini təklif edəcək.  Bu xidmət idxal-ixrac ticarət dövriyyəsinin stimullaşdırılmasına, Azərbaycan və MDB ölkələrinin şirkətləri arasında  beynəlxalq ticarət həcminin artmasını təmin edəcək. 

Onlayn idxal/ixrac kredit sifarişi
PƏRAKƏNDƏ TİCARƏTDƏ ONLAYN İSTEHLAK KREDİTLƏRİ

Vətəndaşların, xırda sahibkar və fermerlərin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması, alış-verişin stimullaşdırılması, ticarətin və istehsalın inkişafı üçün bank və qeyri-bank təşkilatları ilə birgə "Onlayn istehlak krediti"  onlayn servisinin tətbiq olunması planlaşdırılır.

Onlayn istehlak kredit sifarişi
LİZİNQ XİDMƏTLƏRİ

Platforma avadanlıq, texnika və maşınların satışını lizinq yolu ilə maliyyələşdirən  lizinq şirkətləri ilə əməkdaşlıq edəcək. Bu məqsədlə "Onlayn lizinq" onlayn xidmətinin tətbiqi və genişlənməsi planlaşdırılır. Bu xidmət, fermer və aqrar müəssisələrə daha tez və çevik şəkildə lizinq şirkətləri vasitəsilə avadanlıq və texnika əldə etmək imkanı yaradacaq. 

Onlayn lizinq sifarişi
SAHİBKARLAR ÜÇÜN BİZNES KREDİTLƏR

Kiçik və orta biznesin, fermer və fərdi biznes qurmaq istəyən vətəndaşların kreditləşdirilməsi üçün bank və qeyri-bank qurumları ilə birgə yeni "Onlayn biznes kredit" onlayn servisi təqdim ediləcək. 

Onlayn biznes kreditin sifarişi