Əsas / Gübrələr / Orqanik gübrələr (14)

Orqanik gübrələr

Məhsul filtri
Qiymət:
 
Tapılıb:  0
Göstər Yenidən filter
Artikul:
OGM0007
İstehsal və praktiki olaraq problem yaradan fosfor və Kalsiumun dahiyanə kombinə edildiyi bu məhsul, gel konsistensiyalı olub, 100% suda deqredasiyaya uğrayır. Damcılama suvarma sistemi ilə tətbiq olunduqda bitki üçün xüsusi bir plomb maddəsi olur.
Bitki tərkibində liqanın sintezini təmin edərək, bitkiləri stress şərtlərinə qarşı hazır hala gətirir. Xüsusilə temperaturun çox aşağı olduğu qış aylarında, günəşli havada az miqdarda da olsa dövri istifadə üçün çox əhəmiyyətlidir. Yarpaq tətbiq etməsilə meyvənin rəf ömrünü uzadır. Anbarda gözləmə müddətini artırır. Meyvələr bazara çıxanda parlaq və işıltılı görünür.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OGM0006
Patentli ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş Potasol, bitkilərin Kalium ehtiyacına sürətli bir şəkildə cavab verən spesifik bir məhsuldur. Hər cür stress şəraitlərində (hədsiz isti, soyuq və duzluluq) də xüsusi formulası səbəbiylə bitki kökləri tərəfindən asanlıqla sorulur. Damcı suvarma sistemiylə istifadə etdikdə, kök bölgəsindəki mənfi yüklü nitrat və kalium birləşərək kalium nitrat birləşməsi əmələ gələrək, köklər vasitəsilə əlaqə dəstələrinə daşınır.
Yarpaq tətbiq etmələrində tərkibindəki aktivator və fermentlər köməyilə stomalardan sürətli keçir və Kalium ehtiyacını qarşılayır. Meyvənin böyü- məsinə, rənginə, keyfiyyətinə və şəkər nisbətinə birbaşa təsir edərək, meyvələrin bazar dəyərini yüksəldir. Meyvələrdəki forma qüsurunu aradan qaldırır və meyvə qabığına, standart əmələ gəlməsində kömək edir.

Doza qədərində problem yoxdur. Ani böyümə üçün doza qədərinin artırılması uyğundur. Hər hansı bir yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OMG0005
Fosforun iz elementlərlə kombinə edilib ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş halı olan HONEY-M, çiçək hazırlığında bitkinin ən əhəmiyyətli köməkçilərindən biridir. Xüsusi şelatı sayəsində bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti yüksək olan HONEY-M maye fosfor kimi həm yarpaq tətbiqetmələri, həm də damcı suvarma sistemi ilə uğurlu nəticələr almağınızı təmin edir.
İstifadə edildiyi bitkilərdə parlaq çiçək formalaşması, güclü çiçək saplağı, sıx tozcuq miqdarı prosesində birbaşa təsirlidir. Eyni zaman- da çiçək və meyvə tökülmələri ilə uzunsov meyvə əmələgəlmə ehtimalını minimuma endirir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OGT0004
Üzvi maddə, fulvik turşusu, amin turşuları və bunların yanında ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan HERTA KOVA 10-0-20- bitkinin vegetativ inkşafı üçün balanslı bir faktordur. Mikro elementlərinin 1.1.1 faizi sayəsində bitkinin inkişaf və istehsal prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan verərək, istərsə də istehsalı artırmaq üçün istifadə edilə bilər. Üzvi tərkibi sayəsində torpaqdakı mikrobiyal fəaliyyətlərin sürətlənməsini təmin edir.
Aşağı PH sahib olmasının yanında, ferment və aktivator ilə torpaqdakı anion və kationların bitkiyə keçidi sürətli və asandır. Tərkibindəki fulvik turşu sayəsində kök salmağa olan təsirinin yanında, NPK-nın bitki tərkibində daşınması asanlaşır.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OMG0003
Üzvi maddə, fulvik turşusu, amin turşuları və bunların yanında ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan HERTA KOVA 8-8-8, bitkinin vegetativ inkşafı üçün balanslı bir faktordur. Mikro elementlərinin 1.1.1 faizi sayəsində bitkinin inkişaf və istehsal prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan verərək, istərsə də istehsalı artırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Üzvi tərkibi sayəsində torpaqdakı mikrobiyal fəaliyyətlərin sürətlənməsini təmin edir. Aşağı PH sahib olmasının yanında, ferment və aktivator ilə torpaqdakı anion və kationların bitkiyə keçidi sürətli və asandır. Tərkibindəki fulvik turşu sayəsində kök salmağa olan təsirinin yanında NPK-nın bitki tərkibində daşınması asanlaşır.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OMG0002
Xüsusilə yarpaq tətbiqetmələrində, bitkidə bir çox reaksiyaya təkan verən, biostimullaşdırıcı xüsusiyyətdə misilsiz bir məhsuldur. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti çiçəklənmə dövründə, sağlam çiçək əmələ gəlməsi, güclü çiçək saplağı, sıx tozcuq, miqdarı tozlandırmanın artması, stress vəziyyətlərindən tez bir şəkildə oyanmaq kimi təsirləridir.
Örtük altı yetişdirmədə istifadə edilən bombus arısı və ya bioloji mübarizədə istifadə edilən faydalı həşəratların işini asanlaşdırır. Meyvələrdəki stress şərtlərinə bağlı olaraq yaranan deformasiyaların qarşısını alır və meyvələrin görüşünü gözəlləşdirir.

Gel formasında olub, bütünlüklə suda həll olur. Vegetasiya dövründən biçin dövrünə qədər olan bütün dövrlərdə, dövri olaraq istifadə edilməsi vacibdir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
OMG0001
Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan CİNEPOT Azot, Kalsium və Kalium kombinasiyasıdır. Üzvi maddə və fulvik turşu tərkibi ilə bitkinin daha yaxşı kök salmasını təmin edir və torpağın tərkibini zənginləşdirir.
Meyvə tutumundan biçinə qədər istifadə meyvə böyüməsinə, rənginə, şəkər miqdarına və keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Meyvələrdə ki forma qüsurunu aradan qaldırır. Tərkibin- dəki Kalsium dəstəyi ilə meyvə qabığının standart quruluşuna və bazarda meyvələrin satışının artmasına yardımçı olur. Xüsusilə tərəvəzlərdə qabıq deformasiyalarına, çatlamalara və çiçək burnunun çürüməsinə mane olur.

Doza qədərində problem yoxdur. Ani böyümə üçün doza qədərinin artırılması uyğundur. Hər hansı bir yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə - Plantol
Yeni
Artikul:
OK0007
Tamamilə üzvi quruluşda olub, bitki mənşəli xammal mənbələrindən əldə edilir. Torpaq üzvi maddəsinin 65-75 %-ini humus yaradır. Humik turşu isə humusun ən fəal maddəsidir. Tərkibindəki humik turşu sayəsində torpağın üzvi maddə miqdarını artırır. Torpağın hava- lanma xüsusiyyətini artıraraq daha yaxşı kök əmələ gəlməsi prosesini təşviq edir. Torpağın su saxlama tu- tumunu artırır.
Suda həll oluna bilən qeyri-üzvi gübrələri kök aktında saxlayır və bitkinin ehtiyacı olduqca sər- bəst buraxır. Torpağın kation dəyişmə qabiliyyətini ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Torpaqdakı mikroorqanizm fəaliyyətlərinin artmasına yardımçı olur. Leonardit mən- bəli humik turşulardan fərqli olaraq, yarpaq tətbiq etmə- lərində çox təsirlidir.

Tərkibindəki fulvik turşular sayə- sində torpaqda bitki qida elementlərinin şelatlanmasında və bitki tərkibində qida elementi da- şınmasında fəal rol oynayır. Turşu və bazik xüsusiyyətlərdə torpaqları neytrallaşdırır və torpa- ğın ph-sını tənzimləyir.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə - Neron
Yeni
Artikul:
OK0006
NERON bənzərsiz təbii bir biostimulantdır. Bitkilərdə yaxşı və qüvvətli bir kök inkişafı təmin edərək, köklərin torpaqdan daha çox qida maddələri və su alınmasını təmin edir. 100% təbii və qiymətli maddələrindən düzəldilmiş, tərkibində Ascophyllum nodosum yosunu ehtiva edən NERON, torpağın üzvi maddə miqdarını artıraraq, qəbul olunmayan bitki qida elementlərin, torpaqda ayrılmasını təmin edərək, bitki kökləri tərəfindən asanlıqla udulmasına kömək edir.
Damcı suvarma və yarpaq tətbiqetmələri üçün uyğundur. Hər cür meyvə və tərəvəz istehsalı dövründə istifadə edilə bilir. Heç bir şəkildə qalıq buraxmaz. Bitkilərdə gözləmə müddəti yoxdur.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə - Humic Plus
Yeni
Artikul:
OK0005
Tamamilə üzvi quruluşda olub bitki mənşəli xammal mənbələrindən əldə edilir. Torpaq üzvi maddəsinin 65-75 %-ni humus yaradır. Humik turşu isə humusun ən fəal maddəsidir. Tərkibindəki humik turşu sayəsində torpağın üzvi maddə miqdarını artırır. Torpağın havalanma xüsusiyyətini artıraraq daha yaxşı kök əmələ gəlməsi prosesini təşviq edir.
Torpağın su saxlama tutumunu artırır. Suda həll oluna bilən qeyri-üzvi gübrələri kök altında saxlayır və bitkinin ehtiyacı olduqca sərbəst buraxır. Torpağın kation dəyişmə qabiliyyətini ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Torpaqdakı mikroorqa- nizm fəaliyyətlərinin artmasına yardımçı olur. Leonardit mənbəli humik turşulardan fərqli olaraq, yarpaq tətbiqetmələrində çox təsirlidir. Tərkibindəki fulvik turşular sayə- sində torpaqda bitki qida elementlərinin şelatlanmasında və bitki tərkibindəki qida elementi daşınmasında fəal rol oynayır.

Turşu və bazik xüsusiyyətlərdə torpaqları neytrallaşdırır və torpağın ph-sını tənzimləyir.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə -  Erdirol
Yeni
Artikul:
OK0004
100 % üzvi mənşəlidir. Meyvə piqmentləri üçün idealdır. Daha rəngli meyvələr təmin edir. Xlorofil nisbətini artırır. Fotosintez sürəti və tozlandırmanı artırır. Meyvədə şəkər nisbətini artırır.
Xüsusilə pomidor, badımcan, çiyələk və böyürtkən üçün istifadə edilir.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə - Ecmamin Plus
Yeni
Artikul:
OK0003
Amin turşular, vitaminlər və fermentlərlə zənginləşdirilmiş Ecamin Plus, biostimulant təsir göstərərək bitki reaksiyalarını sürətləndirir. Fotosintez sürətini artıraraq, qida istehsalına təsir edir.
Meyvə dövründə keyfiyyəti yüksəldərək, quru maddə miqdarını və şəkər miqdarını artırır.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə - Amino Bomb
Yeni
Artikul:
OK0002
İçərisinə bitki mənşəli amin turşuları daxildir. Stress hallarını aradan qaldırır. Bitkidəki bütün metabolik fəaliyyətlərə starter (başlanğıc) təsir edir. Hər növ gübrə və ya pestisitlərlə qarışdırıla bilər.
Zülal sintezini artıraraq, qida əmələ gəlməsinə kömək edir.
Qiymət soruş
Количество:
Orqanik gübrə -  Adamin
Yeni
Artikul:
OK0001
Torpağı tənzimləyir,meyvəni daha da iriləşməsini təşkil edir
Tamamilə orqanik bir məhsul olub, tərkibinə bitki mənşəli turşular daxildir. Bitkilər xüsusilə don, yüksək temperatur, az nəm, duz müvazinəti və s. mənfi şərtlərdə stomalarını bağlayaraq fotosintez sürətini aşağı salırlar. Belə bir vəziyyətdə ADAMIN-in tərkibində olan amin turşusu formaları stoplazmaya osmotik agent kimi davranaraq stomalların açılmasına və bitkinin stress vəziyyətlərindən xilas olmasına yardımçı olur.

ADAMİN-in tərkibində olan turşular bitki hormonları və böyümə tənzimləyiciləri xəbərdarlıq edərək aktivator vəzifə görürlər. ADAMİN-in tərkibində olan L-turşu formaları tozlandırma üçün lazımlı amin turşuları (L-proline, L-lizin, Lmethionine, L-glutonik turşu) daşıdığı üçün daha yaxşı tozlandırma və keyfiyyətli meyvə əmələ gəlməsinə yardımçı olur. ADAMIN üzvi maddə tərkibi sayəsində torpaqda mikrobial flora tarazlığını və yaxşı bir üzvi maddə mineralizasiyanı təmin edərək yaxşı kök inkişafı və bölgüsü təmin edir.

Hektara 10-20 litr, 100 litr suya isə 200-300 ml işlənir.
Qiymət soruş
Количество: