Yaşıl kütlənin (yonca, ot ) qurudulması və peletlənməsi avadanlıqları