Əsas / Gübrələr / Kimyəvı gübrələr (24)

Kimyəvı gübrələr

Məhsul filtri
Qiymət:
 
Tapılıb:  0
Göstər Yenidən filter
Artikul:
KT0011
ZİNCOMAX, bitkilərdə sink və manqan çatışmazlığı və ya ehtiyacını qarşılayan toz bir məhsuldur. Tərkibində olan turşuları ilə xammal kombinasiyası damcı suvarma və ya yarpaq tətbiqetmələrində təsirli olmasını təmin edir.
Sink və manqanın hamısı şelatlı olub, bitki tərəfindən sorulması və bitki tərkibində daşınması olduqca asandır.

Tək başına istifadə olunması da sink və manqan çatışmazlığını qarşılayır.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0010
Sink və bor elementələrinin bitki üçün proporsional olaraq, tarazlığı düşünülərək, nöqsan və ehtiyacı ödəmək üçün simvolizə edilmiş toz bir məhsuldur. Zinbor, damcı suvarma və yarpaq tətbiqetmələri üçün uyğundur.
Bitkilərdə çiçək fiziologiyasını təşkil edən ferment reaksiyaları müsbət istiqamətdə təsir edərək çiçək və tozcuq quruluşuna təsir edir. Xüsu- silə ekoloji şərtlər səbəbilə yarana biləcək kor çiçək ehtimalını minumuma endirir.

Tək olaraq istifadə olunması da, sink və bor ehtiyacını ödəmək üçün kifayətdir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0009
STARMAN bitkilərdə manqan çatızmazlığı və ya ehtiyacını qarşılayan toz bir məhsuldur. STARMAN qarışa bilməsi və həll oluna bilməsi yüksək olub, damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrində fitotoksik olmayan bir bitki yetişdirmə köməkçisidir.
Vaxtında və düzgün istifadə edilməsi bitkilərin periodik olaraq rəngalma ehtiyacına yardımçı olur. Gün uzunluğu çox olan bitki növlərində xlorofilin quruluşuna qoşularaq xlorozu əngəlliyir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0008
Kök salma hormonlarının hamısını ehtiva edən Roottrap, eyni zamanda yaxşı bir fosfor mənbəyidir. Kök sistemində yeni və sorucu saçaqların yaranmasını təşviq edir. Müxtəlif səbəblərlə kök sistemində yaranan zədələrin müalicəsindən sonra, yenilənmə prosesində müsbət təsir edir.
Toxumun cücərmə gücü daxil, torpaq quruluşu, mənfi iqlim şəraiti, torpaq PH-sı, qida qəbulundakı nizmasızlıqlar ilə torpaqda olan bitki elementlərinin qəbul edişi kimi bir çox faydası vardır. Cücərmə dövründən başlayaraq, bitkinin bütün vegetativ və generativ dövrlərdə istifadə edilməsi vacibdir. Hər gübrələmə suyuna ən az 100 qr qarışdırılması, yaxşı inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir.

Mikroelement tərkibi ilə bitki qidalanmasının tam aparılmasına yardımçı olur. Damcı suvarma sistemində istifadə edilməsi daha yaxşı nəticələr verir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0007
Bitkidəki dəmir(Fe) əksikliyini qarşılayaraq bir bitki qidalandırma tənzimləyicisidir.
EDDHA səlatı sayəsində bitkilər tərəfindən adsorbsiya olduqca asandır. Su içərisində ikitərəfli(aşağı-yuxarı) hərəkət edərək süngər quruluşu gərəyi suyu sovuraraq dəmiri (Fe++) sərbəst buraxır. Qarışdırmağa belə zəruriyyət qalmaz.

Kimyəvi-fikizi tərkibi gərəyi preslənmiş formda olub hərhansı bir tozlanma etmək. Leader Fer bütün bitkilər üçün Kloroz(saralma) vəziyyətlərində həm yarpaqdan həm də damlama suvarma sistemlər ilə istifadə edilə bilinər.

✓ Biktideki demir (Fe) eksikliğini karşılayan bir bitki besin düzenleyicisidir.

✓ EDDHA şelatı sayesinde bitkiler tarafından absorbsiyonu oldukça kolaydır. Su içerisinde çift yönlü (aşağı-yukarı) hareket ederek sünger yapısı gereği suyu emerek demiri Fe++ serbest bırakır. Karıştırılmaya gerek bile kalmaz.

✓ Kimyasal – fiziksel yapısı gereği sıkıştırılmış formda olup herhangi bir tozuma yapmaz. LEADER FER bütün bitkiler için Kloroz (sararma) durumlarında, hem yapraktan hem de damlama sulama sistemleriyle kullanılabilir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0006
Bitkilərin biçin dövründə kalium ehtiyacları olduqca yüksəkdir. Bu dövrdə işlədilən kalium mənbələri çox əhəmiyyətlidir. Kalium böyük bir elementdir və daşınması olduqca çətindir.
Üzvi quruluşu ilə K-BOMB-un, bitki köklərindən daşınması və stomalardan keçidi olduqca sürətlidir. Bitkini çox yormadan və enerji xərcləmədən lazım olan kaliumun ödənilməsinə kömək edər. Banan və pomidor əkimlərində olduqca uğurludur.

Bananlarda qabıq içi meyvələrin tam dolmasını təmin edir. Pomidorda meyvənin böyüməsini təmin edir və eyni zamanda yaşıl qapağın əmələ gəlməsini əngəlləyir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0005
Özümüzə xas üzvi şelatlama maddəsi və xüsusi mikroelemental tarazlığı ilə bitkilərin mikroelement ehtiyac və çatışmazlığını tam şəkildə aradan qaldırır. Damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrdə olduqca uğurludur.
Tərkibində olan turşular və xüsusi şelatı sayəsində damcı suvarma və yarpaq tətbiq etmələrdə sorma qabiliyyəti olduqca yüksəkdir. Bütün mikroelementlər şelaltı olub hamısı suda həll oluna biləndir, qətiyyən xlor yoxdur. İz elementləri, bitkidə, problemli vəziyyətində ortaya çıxan mənfi şərtləri (çiçək atması, keyfiyyətisiz meyvə əmələ gəlməsi, metabolik fəaliyyətlərin yavaşıması, xloroz və s.) aradan qaldırır.

HERTA COMBİ yaxşı gübrələmə assistentidir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0004
Kalium permanqanat tərkibi ilə, damcı suvarma sistemilə istifadə etdikdə çox sürətli bir rənglənmə və qızarma meydana gətirir. Eyni zamanda tərkibindəki rəng piqmentləri ilə meyvə keyfiyyətini artıraraq, bazara hazırlayır.
Bütün bunlardan ayrı olaraq, kalium permanaganat çox yaxşı bir torpaq dezinfeksiya elementidir. Zərərli mikroorqanizmaların uzaqlaşmasını və yox olmasını təmin edir.

Damcı suvarma sistemi ilə, tək halıyla istifadə edilməsi tövsiyyə edilir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0003
Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 12-40-10, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər.
Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olub, bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti çox yükəkdir.

Fosforlu NPK gübrələnməsi üçün ideal nisbətlərdə olub, şelatları sayəsində fosfor qəbulunu maksimum edir. Bitki inkişafının ilk dövrlərində istifadə, bitkinin buğum aralarını qısaldır, bitkinin kök salmasına yardımçı olur. Bitkinin çiçək hazırlığında təsirlidir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0002
Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 12-7-40, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər. Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olub, bitkilər tərəfindən sorulma qabiliyyəti çox yükəkdir.
Meyvə böyümə və biçin dövründə istifadə edilməsi bu dövrdəki yüksək kalium ehtiyacını qarşılayır. Meyvələrdə kalibrasyon, briks, rəng və rəf ömrünə müsbət istiqamətdə təsir edərək, ümumi mənada meyvə keyfiyyətini artıraraq, meyvələrin bazar dəyərini yüksəldir.
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
KT0001
Yüksək dərəcədə həll oluna bilmə qabiliyyəti olan BESUPON 20-20-20, qarışdırılmış toz yarpaq gübrəsi olub, damla suvarmadan və ya tətbiq etmədən istifadə edilə bilər.
Makro elementlərin 1.1.1 nisbəti sayəsində bitki inkişafı və istehsalı prosesinin hər mərhələsində, istər bitki inkişafına təkan vermək, istərsə də səmərə artırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bitki inkişafının ilk dövrlərində istifadə, bitkinin vegetatif inkişafı üçün balanslı bir faktordur.

Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmişdir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Törtıl
Yeni
Artikul:
KK0012
Xüsusilə örtükaltı yetişdirmədə istiliyin və proporsianal nəmişliyin yüksək olduğu yaz və yay aylarında istiliyi və suvarma düzənsizliyi ilə əlaqədar olaraq, bitkilərdə boyatma problemləri yaranır.
Törtil bu böyümənin qarşısını alaraq bitkilərə aşağıdakı faydaları verir:
Çiçəklənməni artırır
Döl aralarını sıxlaşdırır
Salxım sapını qalınlaşdıraraq qırılmaları və meyvə tökülmələrinin qarşısını alır.
Həddən artıq şəkildə boyuna böyümənin qarşısını alır.
Xəstəlilərə(patogenlərə) qarşı bitkini dözümlü hala gətirir.
Köklənməni müsbət istiqamənətə təşviq edir.

Xəbərdarlıq: Tövsiyə olunan dozanı qətiyyən aşmayın.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Wetland
Yeni
Artikul:
KK0011
Gübrələmə və ya dezinseksiya edərək, tətbiq etmək üçün yayıcı-yapışqan kimi istifadə edilir. Non-ion quruluşdadır. Məhsuldarlaşdırılma və dezinseksiya sisternlərinə 1-ci sırada qoyulması tövsiyə edilir. Bufer (buffer) həlledici təsiri vardır. 100 litr suya 100ml işlənir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Yovita - K
Yeni
Artikul:
KK0010
Suda 100 % parçalanan Azot və Kalium ilə yanaşı ferment və aktivatorlar ilə birlikdə üzvi tur- şularla zənginləşdirilmiş olan YOVİTA-K, bitkinin kök bölgəsindəki hərəkət qabiliyyətini xeyli yük- səldir. YOVİTA-K istifadəsinin meyvənin böyüməsinə, şəkər nisbətinin artmasına, rənginə, dolayısı ilə meyvənin keyfiyyət və görünüşünə birbaşa təsiri var.
Xüsusən banan, pomidor, qovun və s. Kalium ehtiyacı çox olan bitkilərdə meyvə tutu- mundan biçin dövrünə qədər istifadə ehtiyacını ödəyərək, meyvələrin inkişafına və böyüməsinə böyük töhvə verir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - VFN
Yeni
Artikul:
KK0009
Tərkibini efir yağları və bitki ekstraktları təşkil edir, 100 % üzvidir. 3 təsirli funksi- yası ilə xüsusi üzvi, zərərli mübarizə üsulu- dur. Tərkibinə saprofit bakteriyalar daxildir. Tətbiq olunar-olunmaz, mövcud maddələri, bakteriyalar indol turşuya ayırır və kitinaz istehsal edir. Həşəratlarda, nematodlarda və funqal bitki patogen nəzdindəki kitə təsir edərək, onlara zərər verir. Bitkini kök inkişafına təşviq edir.
VFN ilə mikro qida elementləri bitki tərəfindən daha asan sorulur. Tətbiq etmədən əvvəl və sonra, tətbiq sahəsinə 20 gün ərzində mis tətbiqi olunmamalıdır. Torpaq nəm olmalıdır. Torpaq nəmli deyilsə, damcı suvarma sistem- lərində, 15 dəqiqə ərzində yalnız su verilməlidir. Sonra 5 litr VFN 80 litr su ilə seyrəldilir və sonra əmələ gələn məhlul damcılamayla 15-20 dəqiqə ərzində verilir. Damcılamayla verərkən bir çubuq köməyilə məhlulu davamlı qarışdırmaq lazımdır.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Shark Phos
Yeni
Artikul:
KK0009
Bütünlüklə suda parçalanan azot, fosfor, potas və fermentlərlə zənginləşdirilmiş xüsusi bir məhsuldur. Bitkilərin xüsusilə inkişaf dövrlərində həddindən artıq su və artıq azot istifadə edildiyi zaman boylanma problemləri ortaya çıxır. Hava- ların buludlu getdiyi dövrlərdə bitki uzununa böyüyərək çiçəklənməyə bilər. Elə bu vaxtlar Shark Phos-un istifadə edilməsi üçün ən ideal vaxtlardır. Çiçək saplağını qüvvətləndirir. Beləlik- lə, meyvə tökülmələrinin qarşısını alır.
Period (məhsuldarlı il/məhsuldarsız il) problemi olan meyvə bağlarında ağacın yüklü olduğu illər mütəmadi olaraq istifadə edildikdə, bir mövsüm sonra meyvə gözlərini yaradaraq əhəmiyyətli dərəcədə periodu azaldır. Yenə meyvəçilikdə sink ilə kombinə edilsə, meyvə gözlə- rinin bəslənməsində təsirli bir üsul yaranacaqdır.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Regulator
Yeni
Artikul:
KK0008
Şoranlıq və quraqlıq əsas torpaq problemlərindəndir. Həddən artıq və lazımsız gübrə istifadəsi nəticəsi torpağın hər il daha şoran halına səbəb olur.
Regulator zəngin tərkibi ilə şoranlıq problemlərinin çarəsidir. Biokimyəvi tərkibi ilə şoranlığa səbəb olan Natrium(Na) ionlarının, KAlsium(Ca) ionları ilə yer dəyişdirməsinə səbəb olaraq şoranlığın qarşısını alır.

Damlama sistemi tətbiqi ilə torpaq faunasının PH-nı tənzimləyir. PH-ı neytral hala gətirməkdə əhəmiyyətli rol oynayır. Beləliklə neytrallaşdırma prosesinə kömək edir.
Gübrələmə aparatına qoyulduğunda yaranan məhlul Ph-nı və tarazlaşmasını yaradaraq, gübrələrin köklərdən daha sürətli şəkildə sovrulmasına kömək edir.

Qarışdırılmasında hərhansı bir problem yoxdur. Gübrələmələrin ardından istifadəsi məsləhətdir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Racine Plus
Yeni
Artikul:
KK0007
Yayındırma işi edilən bitkilərin inkişaflarının ilk mərhələsində tətbiq olunmaq üçün nəzər- də tutulmuşdur. Racine Plus bitkiləri erkən dövrdə bəsləməklə yanaşı, eyni zamanda ikinci köklərin uzanmasını sürətləndirərək əlavə köklərin daha sürətli meydana gəlmə- sini təmin edər və köklərin yana və dərinə doğru yönəlməsini təşviq edər. Hədsiz istilik və proporsional rütubətin yüksək olduğu şə- raitlərdə belə, cücərtilər üçün optimal kök əmələ gəlməsini təşviq edir. Əgər yayındırma aparılırsa, yaranacaq stress şərtlərini sürətlə ortadan qaldırır. Əkilən cücərtilərin torpaq və iqlim seçmə vəziyyətlərini minimuma endirərək, bütün cücərtilərin eyni nisbətdə inkişafına yardımçı olur.
Tərkibindəki karbon ilə gün uzunluğuna daha çox ehtiyacı olan C4 bitkilərinin (qarğıdalı, şəkər qamışı, süpüngə yarması, pərpərəng) ehtiyaclarına optimal nisbətdə cavab verir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Phozin 5-25-0
Yeni
Artikul:
KK0006
Bitkidə çiçəklənməni artırır, fosfor çatışmazlığını aradan qaldırır və mayalanmaya kömək edir
Hər hansı bir tərs təsir göstərməyən, tarazlaşdırılmış nisbətdə fosfor(P) və Sink(Zn) tərkiblidir.

Birtkilərdəki fosfor və sink əksikliyini təmin edir.

Tərəvəzlərdə meyvə uzanması, çiçəklənmə, çiçək sapının sərtləşməsi və qalınlaşması kimi təsirlər göstərir. Damla suvarma sistemi ilə istifadə edilərsə köklənməni inkişaf etdirir.Köklənmə hormonu olan oksinlərin ifraza olunmasını sürətləndirir.

Meyvə bağlarında birbaşa olaraq meyvə gözlərini qidalandırır.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Contra Nitrojet
Yeni
Artikul:
KKK0005
Xüsusi istehsal texnikası sayəsində tərkibindəki Azot bütünlüklə suda həll olunan və yarpaq stomalarından enerji sərf etmədən keçən Azot növüdür. Tərkibində xlor yoxdur və duz göstəricisi çox aşağıdır.
Tərkibindəki Azotun kombinasiyası balanslı bir şəkildə hazırlandığı üçün, hər gübrələmə suyuna qarışdırıla bilər. Müntəzəm istifadəsi qətiyyən içiboş meyvə əmələ gətirməz və xəstəliklərə yol açmaz. Yarpaqdan tətbiq olunanda yarpaq kutikilası tərəfindən sorulur və burada saxlanılır. Azot bu şamvari təbəqədən ardıcıl və sabit bir şəkildə salınır və açılan stomalardan bitki ehtiyacı üçün alınır.

Xüsusilə, kaliumlu məhsullar ilə kombinə edildiyi zaman meyvə böyümə dövründə ani iriləşmələr təmin edir.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Contra Antistress
Yeni
Artikul:
KK0004
Torpağı tam şəkildə tənzimləyir
Ferment və bakteriya texnologiyası olan Antistres təbii olub, istehsalında hərhansı bir kimyəvi tərkib ehtiva etmir.
Təbiətdən ayrılan bakteriyalar(turşu bakteriyaları, Azobacter, pseudomanas, florescens) bəlli bir mayalanma nəticəsində məhsul halına gətirilir.

Eyni zamanda losin, izolsin, beatin və creatin amino asistlərini də ehtiva etdiyi üçün xüsusilə stres şərtlərində ağla gələn yeganə məhsuldur.

Torpaqdakı faydalı mikroorqanizmaları artıraraq patojenləri(xəstəlik elementləri) təzyiq göstərir və onların bitkilərə zərər verməsinə mane olur.

Dövrü olaraq bitki aktivasiyası daimi olaraq davam edər və inkişaf, böyümə, çiçəklənmə və məhsul ərəfəsi daxil bütün ərəfələrdə istifadəsi münasibdir.

Hərhansı yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur. Damlama sistemi ilə yaxud yarpaqdan tətbiq edilə bilər. Qələvi və mis tərkibli məhsullarla istifadəsi məsləhət deyildir.

Xüsusilə orqanik maddə miqdarı baxımından zəngin olmayan torpaqlarda istifadə olunduğu zaman nəticələr daha sürətlə əldə edilə bilər.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Calsimol Plus
Yeni
Artikul:
KK0003
Damcı suvarma sistemi və ya yarpaqdan tətbiq edilə bilən bənzərsiz bir amin azotu və kalsium mənbəyidir. Sahib olduğu tərkib sayəsində hormonal tarazlığı təmin edərək kök salmağı təşviq edir. Zülalların quruluş daşları amin turşularıdır. Amin turşularının strukturunda amin olur. Bu səbəbdən Calsimol Plus istifadə ediləndə zülal sintezi artır və bitki, qida maddəsi istehsalını artırır. Kalsium mikroelementlər içərisində böyük bir elementdir.
Bitkilər kalsiumu daşımaq üçün ciddi enerji sərf edirlər. Tərkibindəki Bor ilə kalsiumun daha sürətli daşınmasını təmin edir. Beləliklə, kalsium, ehtiyacı olan bütün hüceyrələrə çatmış olur. Yarpaq tətbiqetmələrindən kalsium nöqsanını aradan qaldırır. Stomalardan sürətli bir şəkildə kalsium keçər. Hər cür meyvə və tərəvəzə tətbiq oluna bilər.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - ARES TS
Yeni
Artikul:
KK0002
Tərkibində kalium və kükürd ilə,xüsusən biçinə yaxın dövründə və biçin dövründə,damcı suvarma sistemi istifadə edilməsi uyğundur.
Meyvələrin böyüməsində və rənglənmədə mühüm rol oynayır. Kalium polisülfür tərkibi, torpaqdakı EC-ni artıraraq, çox sürətli rəng dəyişikliyi və qızarmağı təmin edərək meyvələri bazara hazırlayır.Əhəngli torpaqlarda təsiri daha sürətlə görülür.Yarpaq tətbiq etmələri (üstdən) üçün edilməz.Qarışıqlarda,qarışıq edilmədən əvvəl səlahiyyətli satıcılara məsləhət edilməsi tövsiyyə edilir.

Bitkilərin erkən dövründə istifade edilməsi tövsiyyə edilməz.
Qiymət soruş
Количество:
Kimyəvi maye - Cuprolid
Yeni
Artikul:
KK0001
Tamamilə suyun olmadığı kimyəvi xammalların reaksiyaya girməsi nəticəsində yaranan yeni nəsil nanotexnologiyalı bir məhsuldur. Cuprolid, translaminar xüsusiyyətli (somatik) gümüşü kolloidli misdir.
Bu xüsusiyyəti Cuprolid-in nitrat kökündən gəlir. Cuprolid, ph-ı 3-dür. Turşu quruluşu gərəyi yüksək ph dərmanlama sularında məhsulun uzun müddət dekonpoze olmasını əngəlləyir və bu sayədə səmərəliliyini maksimum səviyyəyə çıxarır.

Yüksək dozalarda istifadə edilməsi tövsiyə edilmir.
Qiymət soruş
Количество: